Blogs

Blogs

Hoe de mentale gezondheid van de werknemer te ondersteunen als ze weer aan het werk gaan

Als bedrijven heropenen, zullen ze beslissingen moeten nemen over hoe ze hun werkplekken moeten herinrichten om prioriteit te geven aan de gezondheid en veiligheid van hun werknemers. Het is net zo belangrijk voor werkgevers om rekening te houden (of plannen te maken) met het emotionele en mentale welzijn van werknemers, die waarschijnlijk te maken krijgen met nieuwe zorgen en stressfactoren.

Voor sommige werknemers is een terugkeer naar het werk na COVID-19 misschien een welkome ontwikkeling, maar dit is niet voor iedereen het geval. Laten we een paar manieren onderzoeken waarop bedrijven hun werknemers kunnen ondersteunen bij hun terugkeer op het werk na COVID-19.

Ondersteuning na COVID-19

Degenen die terug willen komen naar de werkplek, hebben misschien nog steeds zorgen. Overleg openlijk hoe ze zich voelen en wat hun zorgen zouden kunnen zijn. Betrek ze bij de (mogelijke) veranderingen. Studies hebben aangetoond dat werknemers die deelnamen aan het besluitvormingsproces met betrekking tot hun werkruimte/omgeving, de neiging hebben om meer psychologisch comfort te hebben in die werkruimtes.

Deze betrokkenheid helpt hen in hoge mate om zich aan te passen aan de onbeheersbare veranderingen, zoals sociale afstand protocollen. Bied extra ondersteuning, zowel emotioneel als fysiek. Fysieke ondersteuning verwijst naar het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gelaatsmaskers of handreinigers indien en wanneer daarom wordt gevraagd.

Emotionele ondersteuning bestaat uit het tonen van zorg en genegenheid voor uw medewerkers. Bedrijven moeten hun werknemers laten weten dat hun welzijn een prioriteit is, en ze moeten in staat zijn om te discussiëren over de uitdagingen waar hun mensen mee te maken hebben op het werk en daarbuiten.

Werkgevers moeten begrijpen dat iedereen de pandemie anders ervaart en er anders op reageert, omdat iedereen unieke stressoren heeft. Emotionele ondersteuning kan ook in de vorm van een opendeurbeleid, of flexibiliteit in hun werkuren, hun beslissing om weer aan het werk te gaan, of om op afstand te blijven werken.

Een effectieve communicatie is immers geen eenrichtingsverkeer. Luister actief naar uw medewerkers, zodat ze zich gehoord voelen.

Overweeg individuele plannen

De meeste bedrijven zullen al een terugkeer-naar-het-werk plan hebben als een one size fits all. Maar niet iedereen zal hetzelfde comfortniveau hebben om terug te keren naar de werkplek. Werk met individuen om te ontdekken wat er voor hen gedaan kan worden om hen die extra ondersteuning te bieden. Werknemers die terugkeren naar de werkplek hebben misschien een nieuwe aanpak nodig voor de routines die ze zijn kwijtgeraakt; bespreek welke hulp ze nodig hebben om hun dag te herstructureren.

Teruggaan naar het werk is niet teruggaan naar normaal. We moeten ons allemaal aanpassen aan ons 'nieuwe normaal'.

Strijdcorona.nl, voor informatie en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.

00

Meer blog bijdragen

thumbnail
thumbnail

0 Reacties