Blogs

Blogs

De wat-alsjes

Bedrijven blijven hun werkplekken aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’ van het leven met het coronavirus. Een van de meest fundamentele werkplekken die herdacht en omgevormd wordt is het kantoor, terwijl bedrijven worstelen met de vele werk gerelateerde wettelijke problemen en de sturing naar veilig werken tijdens de COVID-19 pandemie.

Als werknemers naar de werkplek moeten gaan om hun baan effectief uit te voeren, dienen werkgevers te verzekeren dat zij al het mogelijke doen om het risico op overdracht te verkleinen en dat er een duidelijke procedure is voor werknemers om hun zorgen ter sprake te brengen. Voor degenen die om andere reden naar kantoor willen komen, voor bijvoorbeeld een andere omgeving of om collega’s sociaal te ontmoeten, is het strenge advies dat zij dit niet doen en thuis blijven werken.

Wat als onze werknemers naar kantoor moeten komen maar zich zorgen maken over het reizen met het openbaar vervoer?
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van eigen vervoer. Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer moeten worden aangemoedigd om buiten de spits te reizen, mee te werken aan social distancing en een groter deel van hun reis te lopen indien mogelijk is.

Werkgevers moeten gecertificeerde niet-medische mondkapjes aanbieden aan hun werknemers om te gebruiken tijdens deze reizen.

Wat als de werknemer samenwoont met een kwetsbaar persoon?
Hoewel bedrijven geen plicht hebben om te zorgen voor mensen waarmee hun werknemers samenwonen, is het wel hun sociale verantwoordelijkheid om te verzekeren dat iedereen zo goed mogelijk beschermd is tegen het virus. Als een werknemer effectief vanuit huis moet werken, dan moeten hiervoor de nodige apparatuur voor worden ingezet.

Als het essentieel is dat een medewerker op kantoor moet zijn, moeten er extra preventiestappen en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor hen. Het is een werkgevers plicht om een effectieve, gezonde en veilige werkomgeving aan te bieden aan de werknemers om hen te beschermen.

Wat als de werknemer lijdt aan een angststoornis of vergelijkbare conditie, welke impact heeft op hun vermogen om op kantoor te werken?
Voor werknemers in deze categorie moet het geoorloofd zijn om vanuit thuis te blijven werken. Als er terugkeer wordt vereist, zijn zij misschien niet fit genoeg en daarom niet in staat om productief te zijn op de werkvloer. In dit geval levert dit een nadeel op voor beide partijen.

Mentale gezondheid- en welzijn initiatieven zijn niet alleen het juiste om te doen, het is ook “smart business”. Verzekeren dat het mentale welzijn van werknemers wordt behartigd, creëert een waardevolle basis voor een gezonde werkomgeving die voor iedereen voordelig is. Als werknemers zich gehoord, gezien en gesteund voelen resulteert dit in een grotere en betere productiviteit.

Al sinds het begin zijn bedrijven in staat om verschillende vormen van ondersteuning voor de werknemers te implementeren. Bijvoorbeeld middels het gebruik van een open-deur beleid, het vergroten van interactie met groepen online en regelmatige check-ins, maar ook het bieden van toegang tot medisch getrainde professionals waar en indien nodig.

De huidige pandemie is zeker ongeëvenaard. Zoals elk bedrijf in Nederland, zijn wij bij het Fraunhofer Project Center aan het uitvinden hoe we ons het beste aan kunnen passen aan het ‘nieuwe normaal’ op onze werkplek en met onze collega’s.

Strijdcorona.nl is een initiatief van het Fraunhofer Project Center en het KEX Knowledge Exchange AG dat gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stelt voor aankoop door Nederlandse bedrijven. Dit platform is ook een goede bron voor informatie over COVID-19 die gebruikt kan worden voor uw werkplek.

Om meer te weten te komen kun je contact op nemen met mij, Robin Louise, Head of Operations, Medical Supply Platform, Strijdcorona.nl at r.l.beijer@utwente.nl.

00

Meer blog bijdragen

thumbnail

0 Reacties